تاريخ : ۸۴/۱۱/۰۱ | ۰:۱ قبل از ظهر | نویسنده : هه لو

هه تاوي ئيقبال

ڕۆيي خه م هاته وه هه نگاوي سروور

جێژنه يه به زمه زه ماوه نده سوور


 

تيشکي زێڕيني هه تاوي ئيقباڵ

له کولاو که ي گه لي کورد هاته وه ژوور

کوانێ؟ له کوێیه؟ ببينێ به زمم

بدڕێ دوژمني خوێڕی مه غروور

سه ر به خۆ بووێن و له ژير باري خه م

هاته ده ر ميلله تي ئازاد و جه سوور

هه ڵکراوه له وڵاتي ئێمه

په ر چه مي به رزي سپي و سه وز و سوور

خومي شێواوه ، په رێشانه ،کزه

دوژمني قين له زگي ڕق ئه ستوور

کوڕي کورد حازره به خوێني خۆی

له هه موو لاوه بپارێزێ سنوور

کچه که ي حازره فيشه کداني

له مليدابێ له باتي به رموور

تازه ناوێرێ به خاکي کوردا

نه ته وه ي ئێمه بکا چيدي عبوور

هه ر به رز بێته وه ئاڵاي کوردي

نيشتماني ببێ خۆش و مه عموور

بۆ فيداکاري له ڕێی ميلله تدا

هه ر بژي ﴿ قازي ﴾ ڕه ئيسي جه مهوور

 

 


گه ر چي تووشي ڕه نجه ڕۆیی و حه سره ت و ده ردم ئه من

قه ت له ده س ئه م چه رخه سپڵه نابه ره، مه ردم ئه من

ئاشقي چاوي که ژاڵ و گه ردني پڕ خاڵ نيم

ئاشقي کێو و ته لان و به نده ن و به ردم ئه من

گه ر له برسان و له به ر بێ به رگي ئيمڕۆ ره ق هه ڵێم

نۆکه ري بێگانه ناکه م تا له سه ر هه ردم ئه من

من له رنجير و ته ناف و دار و به ند باکم نييه

له ت له تم که ن ، بمکوژن، هێشتا ده ڵێم کوردم ئه من

شيلان ئاوي ١٩٤٢-١٣٢١


ڕه ق هه ڵاتم

من له داخي خزمي خۆێڕی و ئاشناي ئه حمه ق هه ڵاتم

من له ترسي زاق و زووقي ئه منيه ي چاو زه ق هه ڵاتم

کوا به خۆشي خۆم به جێ دێڵم وڵاتي خۆشه ويستم ؟

من له ترسي زلله و باتووم و دار و شه ق هه ڵاتم

هه ر به پێتان و به کۆمه کۆمه گه يمه ئه م وڵاته

ڕه نگه پێت وابێ به سواري مايه ني گوێ له ق هه ڵاتم

﴿ نۆکه ري بێگانه ناکه م ﴾ هاته جێ فه رمايشي خۆم

وا له برسان و له به ر بێ به رگي ئيمڕۆ ره ق هه ڵاتم

هونراوه ي ماموستا هێمن